Fajó, Bak és Nádler a magyar neoavantgárd képzőművészeti mozgalom elindítói

A Magyar Festészet Napján három olyan hazai festőművészre fókuszálunk, akik munkái a geometrikus tradíciókból, a konstruktivizmus, az op-art és minimal art eszközeivel építkeznek.

Fajó János, Bak Imre és Nádler István a Pesti Műhelyként emlegetett neoavantgárd képzőművészeti alkotóközösség alapítói, akik tökéletes inspirációt jelenthetnek a KódVilág Design Pályázat alkotói számára. Ma is aktuális lehet a 70-es évek elején létrehozott alkotói programjuk, melynek lényege az volt, hogy a művészeknek ki kell lépni a műtermek, galériák falai közül, annak érdekében, hogy az emberi környezet designja javuljon.

572px-János_Fajó_Drop_cseppFajó János
Világosan szerkesztett, tiszta és derűs színekkel közreadott alkotásai optimizmust sugároznak és a művészet demokratizálását hirdetik. Képeinek kompozíciós alapelve a redukció, mely a természeti formák geometriai alapformákra való leszűkítésén és ezen elemek variálhatóságán alapul.

Bak Imre
Festményei eredendően geometrikus szerkezetűek, racionális formák strukturálják a képteret és él a perspektiva eszközeivel. Színei derűsek, kisugárzó hatásúak. Művészete reflektál a tudomány szédítő fejlődésére, a társadalmi és ideológiai zűrzavarra és a kommunikációs eszközök ugyancsak hatalmas fejlődésére.

Nádler István
Képeit mélyen átszövi a geometria–gesztus drámai kettősége. Változatos háromszögek és heves gesztusvonalak, élénk, harsogó színek adják alkotásainak emblematikus jellegét.